Bài Tập Hóa vô cơ đại cương lớp 12 được phân ra thành 6 chủ đề chính giúp bạn đọc dễ dàng ôn và luyện tập.


  • CHỦ ĐỀ I: ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ VÔ CƠ – KIM LOẠI VÀ HỢP KIM – KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI, AXIT
  • CHỦ ĐỀ II: SỰ ĐIỆN PHÂN CỦA DUNG DỊCH
  • CHỦ ĐỀ III: KIM LOẠI KIỀM–KIM LOẠI KIỀM THỔ–NHÔM–BÀI TẬP VỀ HIĐROXYT LƯỠNG TÍNH–BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM
  • CHỦ ĐỀ IV: BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI MAGIÊ, BẠC, ĐỒNG, VÀNG, SẮT, KẼM, CROM
  • CHỦ ĐỀ V: CO2, SO2, P2O5 hay H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM KOH hay NaOH. HOÁ HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG. NHẬN BIẾT HỢP CHẤT VÔ CƠ
  • CHỦ ĐỀ VI: PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN


Link download hóa vô cơ đại cương: