Giải chi tiết đề hóa khối A năm 2013. Theo đánh giá đề năm nay tương đối dễ nên điểm 10 hóa cũng rất nhiều :D

Link dự phòng:


[EBOOK360]http://dehoa.net/wp-content/uploads/2013/07/GIAI-CHI-TIET-KHOI-A-2013.doc[/EBOOK360]